Initialstudie: Vivoryon Therapeutics AG (KAUFEN, Kursziel: 10,00 Euro)